Oct. 20, 2015

Բարձր արդյունավետ քրիստոնյաների յոթ հմտություններն Աստվածաշնչում

Հետևելով «Սերտենք Աստվածաշունչը միասին» (ՍԱՄ) նախաձեռնությանը այս անձնական կայքում տեղադրում եմ «Բարձր արդյունավետ քրիստոնյաների յոթ հմտություններն Աստվածաշնչում» (ԲԱՔՅՀԱ) ուսումնասիրության արդյունքները։

      

Պավել Սարգսյան

Համացանց եկեղեցու հովիվ

adventist.am