Oct. 21, 2015

003. Ծննդոց 1

Յոթ հմտությունները Ծննդոց 1-ում

Հ1 (Հմտություն 1) -  Աստված անկախ է և ազատ։ Նա ակտիվ է, եռանդուն և նախաձեռնում է Տիեզերքի արարումը։ Նա պատասխանատու է։ Նա դա անում է դրսևորելով իր սիրո բնավորությունը։ Նա Արարիչ է։

Հ2 - Կա նպատակ. ստեղծել Տիեզերքը։ Աստված ամեն ինչ ստեղծում է նախապես մարդու համար։ Կա ծրագիր, որը հետևողականորեն իրագործվում է յոթ օրերի ընթացքում։

Հ3 - Իր մտահղացումը Աստված իրագործում է քայլ առ քայլ։ 

Հ4 - Լավ է ամեն բան բոլորի համար, փոխադարձաբար։

Հ5 - Ամեն բան լավ է ստեղծագործության համար։ Հանուն մարդու Աստված անում է ամեն ինչ։ Նա ցանկություն ունի նաև հասկացվել մարդկանց կողմից։

Հ6 - Երրորդությունը համագործակցում է արարելիս։

Հ7 - Մարդու կատարելագործվելու համար նախատեսվում է Շաբաթը (Այն ենթադրվում է։ Մանրամասները` 2-րդ գլխում)։