Oct. 22, 2015

005. Ծննդոց 3

Յոթ հմտությունները Ծննդոց 3-ում

Հ1  -  Ադամն ու Եվան օգտվելով ազատ կամքից, նախաձեռնություն են դրսևորում   պտուղն ուտելիս, բայց հաշվի չեն առնում վերջը (հմտություն 2)։  Նրանք «նմանվում են» Արարչին (22), բայց խախտելով սկզբունքները։ Նրանք եռանդուն են, բայց ոչ` առաջադեմ։ 

Հ2 - Եվան նախ մտքում ծրագրեց (6)։ Եվայի քայլը 2-րդ հմտության (հետագայում` Հ2) սխալ կիրառման օրինակ է, քանի որ հաշվի չի առնվել խիղճը, սկզբունքը, հավատը և հույսը։ 

Հ3 - Կարևորը Աստծո կամքին հնազանդվելն էր, որը, դժբախտաբար, բացակայեց։ Լավը, հաճելին, փափագելին առաջնային դարձան Եվայի համար։ Պետք է դիմակայել շրջապատի ճնշմանը։ 

Հ4 - Գործեց պարտություն-պարտություն (Պ-Պ) տարբերակը։ Պարտված օձը` սատանան պարտության մատնեց մարդկանց (1, 14)։ 

Հ5 - Խորամանկ օձը կիրառեց այս հմտությունը. փորձում է հասկանալ Եվային` «Իրո՞ք Աստված ասաց...», հետո ասում է իր միտքը. «Բնավ չեք մետնի...» Մարդիկ չփորձեցին հասկանալ Աստծուն։ Չհարցրին օձի ասածների վերաբերյալ։ Չպարզեցին, թե ինչու է Աստված արգելել պտուղը։ Մեղք գործելուց հետո խուսափեցին Աստծուց։

Աստված փորձում է նրանց հասկանալ։ 1) «Ո՞ւր եք», 2) «Ի՞նչ ես արել» (Ադամին, Եվային)։ Աստված փորձում է հասկացնել. 1) Մեղքի պատիժը անեծքն է,  2) Նա միջոցներ է ձեռք առել (թշնամություն մեղքի նկատմամբ), 3) Հանուն (անգլ. թարգմ.) մարդու անիծում  է երկիրը, 4) Հանդերձներ է հագցնում, 5)  Որոշում է, որ չպետք է հավերժ մեղավորներ լինեն։ 

Հ6 - Եվան (նաև Ադամը) պարտվեց սիներգիայից չօգվելու պատճառով։ Սատանան հաղթեց համագործակցելով մարդկանց հետ։ Չնայած դա Պ-Պ տարվերակն է։ «Մեզանից մեկը» (22) - սիներգիա։

Հ7 - Սատանան օգտվում է մարդու կատարելության ձգտելու պահանջը բավարարելու հանգամանքից։ «Աստծո պես կլինեք...» Եվան ժամանակին չէր «սրել սղոցը» (տվյալ դեպքում Աստծուն անմիջապես դիմելու սովորությունը)։ Անկումը անխուսափելի է, եթե չկա առաջխաղացում, կատարելագուծում։ Աստված որպես կատարելագործման դպրոց առաջարկում է աշխատանքը (17-19, 23):