«Գիտությունը առանց կրոնի կաղ է, կրոնը առանց գիտության՝ կույր»։ Ա. Էյնշտեյն

Oct. 24, 2015
«Գիտությունը պիտի շատանա» (Դանիել 12.4) շարքից

Դու, ով Դանիել փակիր այս խոսքերը և կնքիր գիրքը մինչև վերջին ժամանակը. Շատերը պիտի քննեն, և գիտությունը պիտի շատանա։